XI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

26.- 28.10.2022r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

XI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


26.10. Uroczystość otwarcia


27.10. Motortest, MEiL, Ł-ILot


28.10. Metro, ZDM, hangar WAT


28.10. Zakończenie XI WDT


Plakat XI WDT
        UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA XI WDT


Patronat honorowy nad całą imprezą przyjęli:

  Prezydent m.st. Warszawy                   Pan Rafał TRZASKOWSKI

  Prezes FSNT NOT                                Pani Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Komitet Honorowy:

Przemysław Wachulak - Rektor-Komendant WAT - Przewodniczący Komitetu Honorowego
Jan Szmidt - b. Rektor Politechniki Warszawskiej
Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Janusz Frączek - Dziekan Wydz. MEiL PW
Stanisław Kachel - Dziekan Wydz. MUiL WAT
Jerzy Lejk - Prezes Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Anna Szadkowska - Autoryzowany Dealer HYUNDAI
Jerzy Rożek - Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT
Sylwester Staniszewski - Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP
Paweł Stężycki - Dyrektor SBŁ-Instytut Lotnictwa
Mirosław Zientarzewski - Dyrektor Narodowego Muzeum Techniki

       
                        Baner XI Warszawski Dni Techniki.

26 października w sali A Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uroczystość otwarcia XI Warszwskich Dni Techniki.

       
Młodzież warszawskich szkół technicznych i ogólnokształcących.

       
Nasi goście honorowi.

Zaprezentowano trzy referaty:
- "Innowacyjność w technice kolejowej" - przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego,

       
- "Sukcesy polskiej radiofonii w dwudziestoleciu międzywojennym" omówił kol. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki (po lewej),

       
- "Innowacyjne technologie WAT w służbie bezpieczeństwa i obronności Państwa" przedstawił dr hab. inż. Adam Bartnicki, Dyrektor Centrum Transferu Technologii WAT.

Uroczystą inaugurację WDT poprowadził kol. Janusz. M. Kowalski

Końcową atrakcją imprezy było losowanie upominków.
Nagrodami były: dron, trzy 'weekendy' z samochodami HYUNDAI oraz albumy i książki o tematyce technicznej.