I WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

21.- 25.09.2011r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

I WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


21.09. Uroczystość otwarcia


22.09. PW SIMR, ILot


23.09. WAT, IMP


24.-25.09. Jubileusz WFM


Plakat I WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA I WDT w Domu Technika


Patronat honorowy nad całą imprezą przyjęli:

  Minister Gospodarki, Wicepremier    Pan Janusz Piechociński

  Wojewoda Mazowiecki                   Pan Jacek Kozłowski

  Prezydent m.st. Warszawy             Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz

  Mazowiecki Kurator Oświaty           Pan Karol Semik

Komitet Honorowy:

Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu
Tomasz Babul - Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Zbigniew Brzózka - Dziekan Wydziału Chemicznego PW
Jerzy Jasiuk - Dyrektor Muzeum Techniki
Leszek Kula - Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Mennica Polska S.A.
Jerzy Lejk - Prezes Zarządu Metro Warszawskie sp. z o.o.
Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT
Zygmunt Mierczyk - Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
Andrzej Rybus-Tołłoczko - Doradca Wojewody Mazowieckiego
Jan Salamończyk - Honorowy Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP
Radosław Trębiński - Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT
Witold Wiśniowski - Dyrektor Instytutu Lotnictwa


            
             Prof. E. Budny rozpoczyna uroczystą sesję I WDT.

            
             Prezydent m. st. Warszawy p. H. Gronkiewicz-Waltz otwiera I WDT.

            
             Wystąpienie Prezes NOT p. E. Mankiewicz-Cudny

            
             Wręczenie p. H. Gronkiewicz-Waltz Medalu im. inż. P. Drzewieckiego

            
             Goście Honorowi

            
             Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - Wicekurator M. Dobijański

            
             Wystąpienie Sekretarza Generalnego SIMP kol. K. Łasiewickiego

            
             Wywiadu udziela Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP kol. D. Raczkowski

            
             Prelekcja o systemie transportu małymi samolotami pasażerskimi
               - kol. B. Dziugieł z Instytutu Lotnictwa

            
             Kol. T. Babul: dokonania Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dla Warszawy