II WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

24.- 27.10.2012r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

II WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


24.10. Uroczystość otwarcia


25.10. BUMAR, PW MEL, ILot


23.09. WAT, IMP


26.-27.10. Imprezy towarzyszące


7.11. Zakończenie


Plakat II WDT         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA II WDT w Domu Technika


            
             Wejście do Domu Technika NOT.

            
             Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski wita zebranych.

            

            
             Nasi goście

            
             Wystąpienie Prezesa honorowego OW SIMP kol. J. Salamończyka

            
             Wystąpienie pani Magdaleny Cichostępskiej (Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty).

            
             Wystąpienie z-cy dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy p. Mieczysławy Nowotniak

            
             Słowa uznania od senatora RP prof. J. Zająca

            
             Nowe techniki komputerowe 3D przedstawił kol. J. Bis (ProCAX)

            
             Kol. M. Urbanowicz (Studenckie Koło Astronautyczne) przedstawia historię
               powstania polskiego satelity PW-Sat.

            
             Prelekcja prof. P. Wolańskiego (PAN) o poznawaniu kosmosu.


            
             Polskie eksperymenty satelitarne przedstawił dr inż. P. Orleański
               (Centrum Badań Kosmicznych PAN)