IV WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

22.- 24.10.2014r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

IV WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


22.10. Uroczystość otwarcia


23.10. WAT, PW MEiL, ILot


24.10. IMP, PIT-Radwar, Metro, PW SIMR, Muzeum TiP


Plakat IV WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA IV. WDT w Domu Technika


Patronat honorowy nad całą imprezą przyjęli:

  Wojewoda Mazowiecki                   Pan Jacek Kozłowski

  Prezydent m.st. Warszawy             Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz

  Mazowiecki Kurator Oświaty           Pan Karol Semik

Komitet Honorowy:

Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu
Tomasz Babul - Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Jerzy Banaszek - Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW
Zdzisław Bogdanowicz - Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT
Joanna Fabisiak - posłanka na Sejm RP, Komisja Edukacji
Ryszard Kardasz - Prezes Zarządu Bumar Elektronika S.A.
Jerzy Lejk - Prezes Zarządu Metro Warszawskie sp. z o.o.
Edward Malak - Dyrektor Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT
Zygmunt Mierczyk - Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
Edward Pietrzak - b. Dyrektor Naczelny FSO
Marek Pol - Dyrektor ds Rozwoju Spółki POL-MOT
Stanisław Radkowski - Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Jerzy Rożek - prezes Zarządu Warszawskiego Domu Technika
Jan Salamończyk - Honorowy Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP
Jarosław Sulkowski - Zastępca Dyrektora ITWL
Witold Wiśniowski - Dyrektor Instytutu Lotnictwa


            
             Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP otwiera IV. Warszawskie Dni Techniki.

            
             Goście Honorowi

            
             Wystąpienie Prezes NOT p. E. Mankiewicz-Cudny.

            
             Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Lewenstein życzy udanych imprez
             i ciekawych spotkań z techniką.

            
             Życzenia dla organizatorów i uczestników WDT od Mazowieckiego Kuratora Oświaty
             przekazała pani R. Swiderska.

            
             Uroczysta sesja była okazją wręczenia dyplomu Członka Honorowego SIMP
             kol. S. Kraszewskiemu przez Sekretarza Generalnego SIMP kol. K. Łasiewickiego
             i Prezesa Honorowego OW SIMP kol. J. Salamończyka.

            
             Prelekcję o laserach i ich zastosowaniu poprowadził dr inż. J. Wojtanowski z WAT.

            
             Osiągnięcia oraz międzynarodowa wspólpraca techniczna była tematem prelekcji
             dyrektora Instytutu Lotnictwa prof. W. Wiśniowskiego.

            
             Prezentacja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
            Tematykę prac i osiągnięcia ITWL przedstawiła mgr A. Nikodym-Bilska.

            
             Historię żerańskiej FSO przedstawił jej b. dyr. inż. E. Pietrzak.

            
             Pojazdy z napędem hybrydowym były tematem prelekcji mgr inż. A. Kopczyńskiego.

            
             Sprężone powietrze jako alternatywne źródło energii jest obszarem zainteresowań
             Koła Naukowego Mechaników Pojazdów SIMR PW.
             Osiągnięcia Koła przedstawił inż. Ł. Kurkus.

            
             Baner IV WDT nad wejściem do Warszawskiego Domu Technika NOT.