X WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

20.- 22.10.2021r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

X WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


20.10. Uroczystość otwarcia


22.10. Teatr Wielki, hangar WAT


3.11. Zakończenie X WDT


Plakat X WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA X WDT w Domu Technika


Patronat honorowy nad całą imprezą przyjęli:

  Prezydent m.st. Warszawy                   Pan Rafał TRZASKOWSKI

  Prezes FSNT NOT                                Pani Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Komitet Honorowy:

Jan Szmidt - JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komitetu Honorowego
Tomasz Babul - Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Adam Baryłka - Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP
Andrzej Dobrowolski - Dziekan Wydziału Elektroniki WAT
Janusz Frączek - Dziekan Wydziału MEiL PW
Jakub Faryś - Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
Piotr Grzybowski - Prezes Rady Stołeczbej NOT
Stanisław Kachel - Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT
Andrzej Kolasa - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW
Jerzy Lejk - Prezes Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Jerzy Małachowski - Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT
Przemysław Pączek - Prezes Zarządu HYPER POLAND
Jerzy Rożek - Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT
Paweł Stężycki - Dyrektor SBŁ-Instytutu Lotnictwa
Anna Szadkowska - Motortest Autoryzowany Dealer Hyundai


20 października w sali A Domu Technika NOT odbyła się (z rocznym opóźnieniem
z powodu pandemii) uroczystość otwarcia jubileuszowych X WDT.


                       
            Wystąpienie p. Krzysztofa Skolimowskiego Przewodniczącego Komisji
            Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

           
            Młodzież warszawskich szkół technicznych.

           
            W swojej prezentacji dr Tomasz Kulisiewicz z Polskiego Towarzystwa
            Informatycznego wyjaśnił " Po co nam sieci 5G ? "

           
            Prelekcja płk. Juliusza Tyma z Akademii Sztuki Wojskowej o o roli techniki
            wojskowej w bitwie nad Wisłą 1920r.

           
            Napęd wodorowy w samochodach - referat dr. inż. Krzysztofa Więcławskiego
            z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

           
            Pamiątkowe zdjęcie: pani Prezes FSN MOT w towarzystwie
            kol. Dariusza Raczkowskiego (pomysłodawcy Warszawskich Dni Techniki)
            i kol. Jerzego Rożka (prezesa Domu Technika NOT)
            Uroczystą inaugurację WDT poprowadził kol. Janusz. M. Kowalski
            (przy mównicy).

            Końcową atrakcją imprezy było losowanie upominków.
            Pamiątkowe zdjęcia Sposorów z Uczestnikami X WDT, którzy wylosowali
            ufundowane przez nich nagrody.
           

           

           

           

           
            Nagrodami były: trzy 'weekendy' z samochodami HYUNDAI, dwa drony,
            oraz albumy i książki o tematyce technicznej.

           
            Wspólne zdjęcie organizatorów i opiekunów młodziezy przybyłej
            na inaugurację X Warszawskich Dni Techniki.