X WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

20.- 22.10.2021r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

X WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


20.10. Uroczystość otwarcia


22.10. Teatr Wielki, hangar WAT


3.11. Zakończenie X WDT


Plakat X WDT          Zakończenie X. WDT
                  Sala A Warszawskiego Domu Technika NOT


          Uroczysta gala jubileuszowych X Warszawskich Dni Techniki odbyła się
          wraz z zakończeniem III Mazowieckich Dni Techniki.


           
              Galę podsumowującą poprowadził kol. Janusz M. Kowalski.

           
              Słowo wstępne wygłosił pomysłodawca i przewodniczący Komitetu
              Organizacyjnego Warszawskich Dni Techniki kol. Dariusz Raczkowski.

           
              Nasi goście honorowi (od lewel): Jerzy Rożek (prezes Warszawskiego domu Technika NOT)
              p. Mariusz Rukata przedstawiciel Marszałka woj. Mazowieckiego, p. Ewa Mankiewicz-Cudny
              (Prezes FSNT NOT) i prof. Jan Szmidt (b. JM Rektor Politechniki Warszawskiej).

           
              Organizatorzy Warszawskich Dni Techniki.

           
              Organizatorzy Warszawskich Dni Techniki.

           
              Przedstawiciele TJO oraz organizatorów.

           
              Historię Warszawskich Dni Techniki przedstawił kol. Janusz M. Kowalski.

           
              Wyróżnieni dyplomem od Marszałka Woj. Mazowieckiego p. Adama Struzika.

                       
                        Specjalne wyróżnienie od Marszałka Woj. Mazowieckiego
                        - dyplom dla kol. Dariusza Raczkowskiego.

           
              Wyróżnieni dyplomem od Prezes FNT NOT Pani Ewy Mankiewicz-Cudny.

           
              Przedstawiciele firm i organizacji, które wspomagały organizację Warszawskich
              Dni Techniki odebrali pamiątkowe grawertony.

           
              Pamiątkowy Złoty Medal WDT wręczył wyróżnionym kol. Adam Baryłka (prezes OW SIMP).

           
              Wyróżnieni pamiątkowym Srebrnym Medalem WDT.

                       
              Dyplom wraz z podziękowaniami dla przewodniczącego Komitetu Honorowego WDT
              prof. Janowi Szmidtowi (b. JM Rektora PW) wręczył przewodniczący Komitetu
              Organizacyjnego WDT kol. Dariusz Raczkowski.

           
              Wyróżnieni dyplomem Ambasadora Techniki jubileuszowych X WDT.

           
              Specjalne podziękowania dla pomysłodawcy i głównego organizatora WDT
              i MDT kol. Dariusza Raczkowskiego.

           
              List od Marszałka Woj. Mazowieckiego odczytał jego pełnomocnik p. Mariusz Rukata,...

                       
                        ...który następnie wręczył go wraz z podziękowaniami
                        kol. Dariuszowi Raczkowskiemu.


Pamiątkowy Dyplom "Ambasador Techniki 2020":