III WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

23.- 25.10.2013r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

III WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


23.10. Uroczystość otwarcia


24.10. IMP, Metro, ILot


25.10. WAT, PW WIP


6.11. Zakończenie III WDT


Plakat III WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA III WDT


            
             Prezes OW SIMP Kol. D. Raczkowski wita gości i rozpoczyna uroczystą sesję III WDT.

            
             Goście w sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

            
             W imieniu Naczelnej Organizacji Technicznej głos zabrał v-przewodniczący NOT
         kol. St. Góralczyk.

            
             Sesję zaszczycił swoją obecnością i słowem uznania Wojewoda Mazowiecki p. J. Kozłowski

            
             O znaczeniu Warszawskich Dni Techniki dla politechnizacji młodzieży mówił
         rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. J. Szmidt - przewodniczący
         Komitetu Honorowego III WDT.

            
             Pan K. Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty podkreślił rolę WDT w kształceniu młodzieży.

            
             W przerwie czas na pamiątkowe zdjęcie.

            
             Prelekcję "Wykorzystanie robotów przemysłowych w edukacji i badaniach"
         poprowadził dr inż. W. Kaczmarek (na zdjęciu) oraz dr inż. J. Panasiuk
         z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

            
             Nasi goście.

            
             Wykład "O nanotechnice czyli małe jest piękne" wygłosił dr hab. inż. M. Marcinek
         z Wydziału Chemicznego PW.

            
             O warszawskiej drugiej linii metra prelekcję poprowadził Prezes Zarządu
          - Dyrektor Generalny Metra Warszawskiego Sp. z o.o. mgr inż. J. Lejk.

            
             Pytania do prelegenta.