III WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

23.- 25.10.2013r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

III WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


23.10. Uroczystość otwarcia


24.10. IMP, Metro, ILot


25.10. WAT, PW WIP


6.11. Zakończenie III WDT


Plakat III WDT:
         6.11. Dom Technika - zakończenie
                  Sala Kominkowa


            
             Prezes OW SIMP wita przybyłych gości.

            
             Nasi Goście.

            
             Nasi Goście.

            
             JM Rektor PW prof. J. Szmidt wręcza pamiątkowy dyplom dyrektorowi Instytutu Lotnictwa
             prof. W. Wiśniowskiemu.

            
             Pamiątkowy dyplom dla p. D. Zdziennickiego, dyrektora firmy "SIM".

            
             JM Rektor PW Wręcza pamiątkowy dyplom dla kol. J. Augustyna.

            
             Kol. A. Świerczyński otrzymuje pamiątkowy dyplom.

            
             Pamiątkowy dyplom JM Rektor PW wręcza kol. J.M. Kowalskiemu.

            
             Pamiątkowy dyplom III. WDT dla kol. T. Turka.

            
             Dyplom z podziękowaniami dla dyrektor biura organizacyjnego kol. M. Czarneckiej.

            
             Nasi Goście.

            
             Nasi Goście.