V WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

21.- 23.10.2015r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

V WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


21.10. Uroczystość otwarcia


22.10. IMP, PW MEiL, TVP Technologie, PCO, ILot


23.10. WAT, PIMot, Metro


4.11. Zakończenie V WDT


Plakat V WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA V WDT w Domu Technika


Patronat honorowy nad całą imprezą przyjęli:

  Wicepremier, Minister Gospodarki    Pan Janusz Piechociński

  Wojewoda Mazowiecki                   Pan Jacek Kozłowski

  Prezydent m.st. Warszawy             Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz

  Mazowiecki Kurator Oświaty           Pani Dorota Sokołowska

Komitet Honorowy:

Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu Honorowego V WDT
Tomasz Babul - Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Jerzy Banaszek - Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW
Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu TV POLSAT sp. z o.o.
Stefan Góralczyk - Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ryszard Kardasz - Prezes Zarządu PCO S.A.
Andrzej Kolasa - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW
Jerzy Lejk - Prezes Zarządu Metro Warszawskie sp. z o.o.
Wiesław Łodzikowski - Dyrektor Oœrodka TVP Technologie Telewizji Polskiej
Sławomir Majcher - Dyrektor TVP Warszawa
Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Zygmunt Mierczyk - Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
Andrzej Muszyński - Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Jerzy Rożek - Prezes Zarządu Warszawskiego Domu Technika NOT
Jan Salamończyk - Honorowy Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP
Mariusz Wielec - Prezes Zarządu Cezamat PW sp. z o.o.
Witold Wiœniowski - Dyrektor Instytutu Lotnictwa


            
             Kol. J. Kowalski, dyrektor Pionu Informacji OW SIMP, wita przybyłych gości
             i uczestników V Warszawskich Dni Techniki.

            
             Goście Honorowi.

            
             Wystąpienie prorektora PW prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka.

                         
             Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski odbiera list gratulacyjny od Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

            
             Wystąpienie kol. Stanisława Popiołka.

            
             Goście i uczesnicy sesji inauguracyjnej V. WDT.

            
             Wykład "Telewizja cyfrowa drugiej generacji" wygłosił z-ca dyr. Ośrodka TVP Technologie
            p. Jacek Terlicki.

            
             Prezentację "Telewizja bliżej... Ciebie" przedstawił dyr. Bartosz Paprocki
             z telewizji Polsat sp. z o.o.

            
             Po wygłoszonym referacie nt. firmy CEZAMAT prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck
            odpowiadał na pytania uczestników sesji.

            
             Widok na salę, w której odbyła się sesja inauguracyjna V. WDT.

                        
             Wywiad z Prezes FSN NOT, Panią Ewą Mankiewicz-Cudny.

            
             Mini studio telewizyjne zaaranżowane przez Polsat w sali B. WDT NOT.

            
             Baner V. WDT nad wejściem do Warszawskiego Domu Technika NOT.