V WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

21.- 23.10.2015r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

V WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


21.10. Uroczystość otwarcia


22.10. IMP, PW MEiL, TVP Technologie, PCO, ILot


23.10. WAT, PIMot, Metro


4.11. Zakończenie V WDT


Plakat V WDT:
      Komitet Organizacyjny

Dariusz Raczkowski - Prezes OW SIMP, przewodniczšcy Komitetu Organizacyjnego
Wiesław Krzymień - zastępca przewodniczšcego
Małgorzata Czarnecka - główny koordynator WDT
Janusz Kowalski - rzecznik prasowy
Robert Niwiński - sekretarz
Adam Baryłka - członek KO
Aleksandra Wasilewska - członek KO


Dyplom V WDT: