VI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

19.- 21.10.2016r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

VI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


19.10. Uroczystość otwarcia


20.10. IMP, ILot, PIMot, PW MEiL


21.10. PCO, Metro, Strzelnica, WAT, MTiP


9.11. Zakończenie VI WDT


Plakat VI WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA VI WDT w Domu Technika


Patronat honorowy nad całą imprezą przyjęli:

  Marszałek Województwa Mazowieckiego     Pan Adam Struzik

  Prezydent m.st. Warszawy                       Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz

Komitet Honorowy:

Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu Honorowego VI WDT
Tomasz Babul - Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Janusz Frączek - Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW
Stanisław Kachel - Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT
Ryszard Kardasz - Prezes Zarządu PCO S.A.
Andrzej Kolasa - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW
Jerzy Lejk - Prezes Zarządu METRO Warszawskie sp. z o.o.
Piotr Mady - Dyrektor Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Robert Matacki - Prezes Sekcji Strzeleckiej CWKS LEGIA
Andrzej Muszyński - Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Stanisław Radkowski - Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Jerzy Rożek - Prezes Zarządu Warszawskiego Domu Technika NOT
Jan Salamończyk - Honorowy Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP
Witold Wiœniowski - Dyrektor Instytutu Lotnictwa


           
              Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski oraz kol. J. Kowalski rozpoczynają uroczystą
              sesję inauguracyjną VI. Warszawskich Dni Techniki.

           
              Wystąpienie Sekretarza Generalnego FSN NOT kol. J. Kubielskiego

           
              Nasi goście oraz młodzież w sali balowej Warszawskiego Domu Technika NOT

           
              Do młodzieży zwrócił się JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Po krótkiej przerwie na kawę, herbatę i ciastka rozpoczęła się część wykładowa.

           
              Dr inż. J. Panasiuk z Wydz. Mechatroniki i Lotnictwa WAT przedstawił rolę
              robotów w przemyśle.

           
              O strukturze grafenu, technologii wytwarzania i jego właściwościach mówił
              dr inż. L. Stobiński z Wydz. Inzynierii Chemicznej i Procesowej PW.

                         
              "Czy roboty mobilne są nam potrzebne?" wykład dr inż. A. Chmielniaka z Wydz.
            Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

                         
              Bezpieczeństwo transportu było przedmiotem prezentacji mgr inż. B. Pijanowskiego
              z Państwowego Instytutu Motoryzacji.

           
              Baner VI. WDT nad wejściem do Warszawskiego Domu Technika NOT.