VI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

19.- 21.10.2016r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

VI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


19.10. Uroczystość otwarcia


20.10. IMP, ILot, PIMot, PW MEiL


21.10. PCO, Metro, Strzelnica, WAT, MTiP


9.11. Zakończenie VI WDT


Plakat VI WDT         9.11. Zakończenie VI. WDT
                   Sala kominkowa WDT NOT


            
             Nasi Goście - Uczestnicy spotkania

            
             Uczestnicy spotkania

            
             Uczestnicy spotkania

            
             Dyplom dla Biura Edukacji M. St. Warszawy wręcza JM Rektor PW prof. Jan Szmidt

            
             Podziękowania dla dziekana Wydz. Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW prof. J. Frączka

            
             Za udział w VI. WDT podziękowania dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

            
             Dyplom dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji odbiera z-c dyrektora p. B. Pijanowski.

            
             Dyplom "Ambasadora Techniki" dla Prezesa Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia

            
             Podziękowania dla p. M. Misztal za szkolenie strzeleckie młodzieży na strzelnicy CWKS Legia

            
             Dyplom z podziękowaniami dla dziekana Wydz. Inżynierii Produkcji PW prof. A. Kolasy.

            
             Podziękowania dla p. Elżbiety Maszer z "Przeglądu Technicznego" za wsparcie medialne

            
             Podziękowania od Prezes FSNT NOT dla drukarni SIM za wsparcie medialne

            
             Dyplom dla kol. J. Rożka - Prezesa Warszawskiego Domu Technika NOT

            
             Kolej na organizatorów z OW: podziękowania dla kol. M. Czarneckiej

            
             ...oraz dla kol. A. Wasilewskiej

            
             Dyplom "Ambasadora Techniki" odbiera rzecznik prasowy WDT kol. J. Kowalski

            
             Specjalne podziękowania dla prof. J. Szmidta i p. Ewy Mańkiewicz-Cudny


Pamiątkowy Dyplom Ambasadora Techniki: