VII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

21.- 23.10.2015r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

VII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


18.10. Uroczystość otwarcia


19.10. IMP, ArcelorMittal, ILot, PW Wydz. MEiL


20.10. Metro, PCO SA., CWKS "Legia", WAT Wydz. MiL


8.11. Zakończenie VII WDT


Plakat VII WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA VII WDT w Domu Technika


Patronat honorowy nad całą imprezą przyjęli:

  Marszałek Województwa Mazowieckiego               Pan Adam STRUZIK

  Prezydent m.st. Warszawy                       Pani Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ

Komitet Honorowy:

Jan SZMIDT - JM Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu Honorowego VII WDT
Tomasz BABUL - Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Janusz FRĄCZEK - Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW
Stanisław KACHEL - Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT
Ryszard KARDASZ - Prezes Zarządu PCO S.A.
Andrzej KOLASA - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW
Jerzy LEJK - Prezes Zarządu Metro Warszawskie sp. z o.o.
Jerzy MAŁACHOWSKI - Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT
Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Robert MATRACKI - Prezes Sekcji Strzeleckiej CWKS "LEGIA"
Jerzy ROŻEK - Prezes Zarządu Warszawskiego Domu Technika NOT
Tadeusz SZCZUREK - JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
Witold WIŚNIOWSKI - Dyrektor Instytutu Lotnictwa


            
            Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski wita przybyłych Gości i uczestników
            VII Warszawskich Dni Techniki. Z prawej kol. J. Kowalski, dyrektor Pionu
            Informacji OW SIMP, prowadzący tę uroczystość.

           
            Nasi Goście Honorowi.

                       
            Wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta.

                       
            Honorowy Patron VII Warszawskich Dni Techniki Marszałek Województwa Mazowieckiego
            p. Adam Struzik skierował do organizatorów wydarzenia list gratulacyjny.
            Na sesji inauguracyjnej list ten odczytał i przekazał na ręce kol. D. Raczkowskiego
            p. Krzysztof Mączewski, dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim.

           
            W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty życzenia udanych Dni uczestnikom i podziękowania
            organizatorom przekazała dyrektor p. Magdalena Cichostępska.

                       
            Do Młodzieży skierowała swoje wystąpienie p. Mieczysława Nowotniak
            - wicedyrektor Biura Edukacji Urzędu M. St. Warszawy.

                       
            Prezes FSNT NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę inzynierów
            oraz ciepło wyraziła się o inicjatywie Warszawskich Dni Techniki.

                       
            Uroczysta sesja była okazją do wręczenia Przewodniczącemu Komitetu Honorowego
            prof. Janowi Szmidtowi, Rektorowi PW, Złotej Honorowej Odznaki SIMP.

           
            Przerwa była okazją do wspólnego zdjęcia kolegów z Akademii Marynarki Wojennej
            z p. Prezes NOT, Prezesem Zarządu Warszawskiego Domu Technika NOT kol. Jerzym Rożkiem
            (trzeci od lewej) i prowadzącym sesję kol. J. Kowalskim.

           
            Prezentacja prof. dr. hab. inż. Mirosława Rodzewicza z Wydz. MEiL PW
            o zastosowaniu samolotu bezpilotowego i specjalnego oprogramowania
            analizującego zdjęcia do liczenia populacji pingwinów na Andarktydzie.

                       
            O kosmosie z perspektywy ziemi czyli wykład "Jak ugryżć kosmos" poprowadził
            dr hab. inż. Jan Kindracki z Wydz. MEiL PW.

           
            Młodzież - Uczestnicy sesji inauguracyjnej VII WDT.

           
            O swojej pasji motoparalotniarskiej, zawodach i sukcesach opowiadał Mistrz Polski
            i Świata w tej konkurencji p. Marcin Krakowiak.

           
            Młodzież z Technikum nr 9 Lotniczego wraz z p. prof. Anną Molską.

           
            Końcową atrakcją imprezy było wylosowanie małego drona do samodzielnego montażu.
            Prowadzący kol. J. Kowalski poprosił jedną z uczestniczek sesji o wylosowanie kuponu,
            a szczęśliwcem został Leon Czajka z Technikum Mechanicznego nr 1.
            Prezent od organizatorów wręczył pomysłodawca i główny organizator Warszawskich
            Dni Techniki kol. Dariusz Raczkowski.