VII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

18.- 20.10.2017r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

VII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


18.10. Uroczystość otwarcia


19.10. IMP, ArcelorMittal, ILot, PW Wydz. MEiL


20.10. Metro, PCO SA., CWKS "Legia", WAT Wydz. MiL


8.11. Zakończenie VII WDT


Plakat VII WDT          8.11. Zakończenie VII. WDT
                  Sala kominkowa WDT NOT


           
             Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski powitał przybyłych gości.
             Od lewej: kol. D. Raczkowski, prof. A. Kolasa (dziekan Wydz. Inżynierii Produkcji PW),
             kol. K. Jankowski (OW SIMP), p. M. Nowotniak (wicedyr. Biura Edukacji U.M St. Warszawy),
             p. Rybus-Tołłoczko i kol. M. Czarnecka.

           
             Prezes FSNT NOT p. E. Mańkiewicz-Cudny wręcza dyplom "Ambasador Techniki" .
             p. M. Nowotniak.

           
             Goście i organizatorzy VII WDT.

           
             Dyplom dla prof. St. Kachela - dziekana Wydz. Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

           
             Dyplom dla prof. J. Frączka - dziekana Wydz. Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

           
             Dyplom dla prof. A. Kolasy, który na uroczystości zastępował prof. J. Szmidta - Rektora PW.

           
             Uczestnicy spotkania.

           
             Podziękowania dla prof. T. Babula (po lewej), dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

           
             Podziękowania dla p. A. Rybus-Tołłoczko.

           
             Dyplom dla p. M. Misztal, instruktora strzelania CWKS Legia.

           
             Podziękowania dla organizatorów: sekretarza WDT kol. A. Wasilewskiej,...

           
             ... dla koordynatora kol. M. Czarneckiej.

           
             ... oraz dla prezesa Warszawskiego Domu Technika NOT kol. J. Rożka.

Pamiątkowy Dyplom "Ambasador Techniki 2017":


            


  Komitet Organizacyjny

Dariusz Raczkowski - Prezes OW SIMP, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wiesław Krzymień - zastępca przewodniczącego
Aleksandra Wasilewska - sekretarz KO
Małgorzata Czarnecka - główny koordynator WDT
Janusz Kowalski - rzecznik prasowy