VIII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

17.- 19.10.2018r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

VIII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


17.10. Uroczystość otwarcia


18.10. IMP, ArcelorMittal, ILot, PW Wydz. SiMR, PIMot


19.10. Metro, PCO SA., CWKS "Legia", WAT Wydz. MiL


7.11. Zakończenie VIII WDT


Plakat VIII WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA VIII WDT w Domu Technika


Patronat honorowy nad całą imprezą przyjęli:

  Prezydent m.st. Warszawy                   Pani Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ

  Prezes FSNT NOT                                Pani Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Komitet Honorowy:

Jan Szmidt - JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komitetu Honorowego
Tomasz Babul – Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Adam Baryłka – Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP
Andrzej Dobrowolski – Dziekan Wydziału Elektroniki WAT
Piotr Grzybowski - Prezes Rady Stołecznej NOT
Stanisław Kachel – Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT
Marek Kempa – Prezes Zarządu ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Krzysztof Kluza – Prezes PCO Spółka Akcyjna
Andrzej Kolasa – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW
Jerzy Lejk – Prezes Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Witold Luty – Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Jerzy Małachowski – Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT
Stanisław Radkowski – Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Jerzy Rożek – Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT
Paweł Stężycki – Dyrektor Instytutu Lotnictwa
Anna Szadkowska – Autoryzowany Dealer Hyundai


            
            Prowadzący tę uroczystość kol. J. Kowalski wita przybyłych Gości
            i uczestników VIII Warszawskich Dni Techniki.

           
            Nasi Goście Honorowi.

           
            Nasi Goście Honorowi.

           
            Wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta.
            o inżynierii przyszłości.

           
            Prezes FSNT NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny w swoim wystąpieniu przedstawiła wkład
            polskich inzynierów do światowej wiedzy technicznej w okresie niepodległości Polski.

                       
            Historię polskiej motoryzacji przedstawił p. Jerzy Lemański z Muzeum Narodowego Techniki.

           
            Prezentacja p. mgr. inż. Tomasza Detki z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT
            o rozwoju pojazdów elektrycznych.

           
            O bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni czyli jakie niebezpieczeństwa grożą nam
            ze strony innych użytkowników sieci komputerowej przedstawił p. Dariusz Laskowski z WAT.

           
            Młodzież - Uczestnicy sesji inauguracyjnej VIII WDT.

           
            Młodzież - Uczestnicy sesji inauguracyjnej VIII WDT.

                       
            Podczas sesji inauguracyjnej była też chwila na rozrywkę: show na skrzypcach elektrycznych
            w wykonaniu p. Magdaleny Szymańskiej.

           
            Końcową atrakcją imprezy było losowanie upominków.
            Prowadzący kol. J. Kowalski poprosił jedną z uczestniczek sesji o losowanie kuponów.
            Prezent od organizatora voucher na weekend z samochodem firmy HYUNDAI
            wręczyła p. Anna Szadkowska z firmy Motortest- dealer samochodów Hyundai.

           
            Prezent od organizatorów album o samochodach wręczał pomysłodawca i główny organizator
            Warszawskich Dni Techniki kol. Dariusz Raczkowski.

           
            Ostatnim upominkiem był mały dron - wylosowanemu wręczył go
            kol. Dariusz Raczkowski.

           
            Najnowsze samochody firmy Hyundai czekają na prezentację przed Domem Technika NOT.