VIII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

17.- 19.10.2018r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

VIII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


17.10. Uroczystość otwarcia


18.10. IMP, ArcelorMittal, ILot, PW Wydz. MEiL


19.10. Metro, PCO SA., CWKS "Legia", WAT Wydz. MiL


7.11. Zakończenie VIII WDT


Plakat VIII WDT          7.11. Zakończenie VIII. WDT
                  Sala kominkowa Warszawskiego Domu Technika NOT


           
              Prezes OW SIMP kol. Adam Baryłka (z prawej) oraz kol. Dariusz Raczkowski
              powitał przybyłych gości.

           

           

           

           
              Nasi Goście i Organizatorzy VIII WDT.

           
              Prezes FSNT NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz JM Rektor PW prof. Jan Szmidt
              wręczyli pamiątkowy Dyplom "Ambasador Techniki 2018" z-cy dyraktora
              Biura Edukacji M. St. Warszawy p. Mieczysława Nowotniak.

           
              Podziękowania i dyplom dla dziekana Wydz. Mechanicznego
              dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego, prof. WAT.

           
              Dyplom z podziękowaniami dla prodziekana Wydz. Mechatroniki i Lotnictwa
              WAT dr inż. Zdzisława Rochali

           
              Dyplom dla dr hab. inż. Dariusza Laskowskiego, prof. WAT,
              prodziekana Wydz. Elektroniki WAT.

           
              Podziękowania i dyplom dla PCO.

           
              Podziękowania oraz dyplom odebrał p. Sylwester Wyka - z-ca dyrektora
              Instytutu Lotnictwa.

           
              Dyplom i podziękowania dla prof. Tomasz Babula - dyrektora Instytutu
              Mechaniki Precyzyjnej.

           
              Podziękowania dla dr. inż. Bogdana Bogdańskiego z IMP

           
              Specjalne podziękowania: dla p. Anny Szadkowskiej, dealera firmy Hyundai,...

           
              ... dla p. Andrzeja Rybus-Tołłoczko,...

           
              ... oraz dla p. Dariusza Zdziennickiego.

           
              Dyplom dla prezesa Warszawskiego Domu Technika NOT kol. Jerzego Rożka.

           
              Kolej na podziękowania dla organizatorów:
              dla koordynatora WDT kol. Małgorzaty Czarneckiej,...

           
              ...dla rzecznika prasowego WDT kol. Janusza M. Kowalskiego,...

           
              ...dla sekretarza Komitetu Organizacyjnego WDT p. mgr Anny Krauze

           
              ...i dla Przewodniczącego KO WDT kol. Dariusza Raczkowskiego - pomysłodawcy WDT.

           
              A na zakończenie podziękowania wzajemne: Patron Honorowy
              i Przewodniczący Komitetu Honorowego VIII WDT.

Pamiątkowy Dyplom "Ambasador Techniki 2018":


            


  Komitet Organizacyjny

Dariusz Raczkowski - Prezes OW SIMP, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wiesław Krzymień - zastępca przewodniczącego
Andrzej Rybus-Tołłoczko - zastępca przewodniczącego
Anna Krauze - sekretarz KO
Małgorzata Czarnecka - główny koordynator WDT
Janusz Kowalski - rzecznik prasowy