IX WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

16.- 18.10.2019r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

IX WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


16.10. Uroczystość otwarcia


17.10. IMP, Salon HYUNDAI, ILot, PW Wydz. MEiL


18.10. Metro, WAT Wydz. MiL


6.11. Zakończenie IX WDT


Plakat IX WDT
         UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA IX WDT w Domu Technika


Patronat honorowy nad całą imprezą przyjęli:

  Prezydent m.st. Warszawy                   Pan Rafał TRZASKOWSKI

  Prezes FSNT NOT                                Pani Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Komitet Honorowy:

Jan Szmidt - JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komitetu Honorowego
Tomasz Babul - Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Adam Baryłka - Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP
Andrzej Dobrowolski - Dziekan Wydziału Elektroniki WAT
Janusz Frączek - Dziekan Wydziału MEiL PW
Jakub Faryś - Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
Piotr Grzybowski - Prezes Rady Stołeczbej NOT
Stanisław Kachel - Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT
Andrzej Kolasa - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW
Jerzy Lejk - Prezes Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Jerzy Małachowski - Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT
Przemysław Pączek - Prezes Zarządu HYPER POLAND
Jerzy Rożek - Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT
Paweł Stężycki - Dyrektor SBŁ-Instytut Lotnictwa
Anna Szadkowska - Motortest Autoryzowany Dealer Hyundai


16 października w sali Domu Technika NOT odbyła się uroczystość otwarcia IX WDT.


           
            Uroczystość poprowadził kol. Janusz. M. Kowalski.

           
            Przybyłą na inaugurację Młodzież i Gości powitał kol. Dariusz Raczkowski
            - pomysłodawca WDT oraz koordynator Mazowieckich DT.

           
            Nasi Goście.

           
            Wystąpienie Prezes FSNT NOT Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny.

                       
            Problemy eksploracji kosmosu przedstawił dr hab. Jan Kindracki,
            prof. PW z Wydz. MEiL.

                       
            Prezentacja p. dr. inż. Michała Wekiery z Polskiego Związku Przemysłu
            Motoryzacyjnego o czynnikach kształtujących rozwój motoryzacji.

           
            To wiosna czy WAKACJE ? Steganografia czyli jak ukryć informację
            w multimediach - wykład p. mgr. inż. Michała Ciołka z WAT.

           
            Końcową atrakcją imprezy było losowanie upominków.
            Prowadzący poprosił Mariannę - uczestniczkę sesji o losowanie kuponów.

           

           

           
            Prezent od organizatora - vouchery na weekend z samochodem HYUNDAI
            wręczyła p. Anna Szadkowska z firmy Motortest.

           

                       
            Prezenty od organizatorów - albumy o samochodach wręczał pomysłodawca
            i główny organizator Warszawskich Dni Techniki kol. Dariusz Raczkowski.

                       
            Zdobywczyni głównego prezentu od organizatorów: małego drona.

           

           

           
            Uczestnicy sesji inauguracyjnej IX WDT.

                       
            Chwila muzyki - standardy w wykonaniu p. Moniki Orzeszko.

           
            Przy nowym samochodzie HYUNDAI KONA.