IX WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

16.- 18.10.2019r.
ogólne
aktualności
program
partnerzy
galeria
kontakt

XI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI


16.10. Uroczystość otwarcia


17.10. IMP, Salon HYUNDAI, ILot, PW Wydz. MEiL


19.10. Metro, WAT Wydz. MiL


6.11. Zakończenie IX WDT


Plakat IX WDT          6.11. Zakończenie IX. WDT
                  Sala kominkowa Warszawskiego Domu Technika NOT


           
              Prezes OW SIMP kol. Adam Baryłka (w środku) oraz v-prezes kol. Jerzy Rożek wręczają
          dyplom - podziękowanie organizatorowi i pomysłodawcy WDT kol. Dariuszowi Raczkowskiemu.

           

           

           
              Nasi Goście - Partnerzy i Organizatorzy IX WDT.

           
              Wiceprezes FSNT NOT Stefan Góralczyk składa podziękowania i gratulacje
              dla organizatorów IX WDT.

           
              Podziękowania i dyplom dla Marszałka Woj. Mazowieckiego p. Adama Struzika
          odebrała pani Kamila Kuleska - z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
          i Funduszy Europejskich.

                           
              Specjalne podziękowania: dla p. Anny Szadkowskiej z firmy Motortest
              (autoryzowany przedstawiciel firmy Hyundai),...

           
              ...Janusza M. Kowalskiego - rzecznika prasowego WDT,...

           
              ...Anny Krauze - sekretarza Komitetu Organizacyjnego,...

           
              ...i Małgorzaty Czarneckiej - koordynatora WDT.

           
              Dyplom dla Wydziału MiL WAT odebrał prodziekan ds. studenckich
              dr inż. Zdzisław Rochala.

           
              Dr inż. Bogdan Bogdański odebrał dyplom dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

           
              Podziękowania i dyplom dla Instytutu Lotnictwa odebrał dr inż. Wiesław Krzymień.

           
              Obowiązki służbowe spowodowały, że jako ostatni dyplom odebrał Przewodniczący
          Komitetu Honorowego IX WDT JM Rektor PW prof. Jan Szmidt.

Pamiątkowy Dyplom "Ambasador Techniki 2019":


            


  Komitet Organizacyjny

Dariusz Raczkowski - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wiesław Krzymień - zastępca przewodniczącego
Andrzej Rybus-Tołłoczko - zastępca przewodniczącego
Anna Krauze - sekretarz KO
Małgorzata Czarnecka - główny koordynator WDT
Janusz Kowalski - rzecznik prasowy